Diagnostyka serologiczna zakażeń
koronawirusem SARS-CoV2

Nasze Laboratorium oferuje badania z diagnostyki serologicznej
zakażeń nowym wirusem SARS- CoV-2.
Badanie polega na wykrywaniu specyficznych przeciwciał anty-SARS-
CoV-2 w klasie IgM i IgG w surowicy krwi.
Przeciwciała IgM są przeciwciałami wczesnej fazy infekcji. Ich
obecność może świadczyć o aktywnym zakażeniu. Mogą być wykryte po
około 7- 10 dniach od momentu wystąpienia pierwszych objawów
klinicznych zakażenia.

Podwyższony poziom przeciwciał IgG może świadczyć o przebytym
kontakcie z wirusem. Pojawiają się po ok. 11-14 dniach od momentu
wystąpienia pierwszych objawów choroby.

Testy serologiczne w kierunku SARS-CoV2 mają na celu:
• wykrywanie osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo lub
skąpoobjawowo i mogą być źródłem infekcji dla innych osób,
• wykrywanie osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi wirusem SARS-
CoV-2, ale nie zostały zakwalifikowane do wykonania badań molekularnych
metoda PCR,
• badanie osób szczególnie narażonych na kontakt z wirusem SARS-CoV-2
(np. personel medyczny)
• wykrywanie osób po przebyciu infekcji grypopodobnej, w celu wykluczenia,
bądź potwierdzenia zachorowania na COVID-19,
• wykrycie ozdrowieńców, czyli osób, które po przebytej infekcji COVID-19,
wytworzyły przeciwciała odpornościowe IgG potrzebne do wykorzystania
ich osocza dla leczenia innych zakażonych osób.
Uwagi dotyczące interpretacji wyników:
• badaniem zalecanym przez WHO, potwierdzającym obecność wirusa
SARS-CoV-2 jest badanie molekularne metodą PCR
• wykrywanie przeciwciał IgM i IgG jest badaniem pomocniczym
w diagnostyce wirusa COVID-19.

• Wynik testu powinien być interpretowany przez lekarza, z uwzględnieniem
innych elementów diagnostyki, tj. badania obrazowe, badanie metodą
referencyjną.
• Zaleca się oznaczanie łączne przeciwciał w obu klasach IgG i IgM, zaś w
przypadkach wątpliwych dodatkowo przeciwciał w klasie IgA.
• W diagnostyce serologicznej istotną rolę odgrywa tzw. okno serologiczne,
czyli czas, w którym mimo zarażenia, we krwi pacjenta nie są jeszcze
wykrywane specyficzne przeciwciała. W początkowej fazie infekcji z
pewnym opóźnieniem dochodzi do rozpoczęcia produkcji przeciwciał lub
ich poziom jest jeszcze zbyt niski, dlatego wyniki testów czasami mogą
być negatywne.  Pierwsze badanie powinno być wykonane optymalnie po
10 dniach od momentu zakażenia.
• W przypadku utrzymującego się podejrzenia zakażeniem wirusem COVID-
19 pomimo negatywnego wyniku pierwszego badania zaleca się powtórzyć
badanie po 7-14 dniach. Uzyskanie wtedy wyniku dodatniego z wysokim
prawdopodobieństwem świadczy o świeżym bądź przebytym zakażeniu.

DRODZY PACJENCI! Pobranie krwi na badania przeciwciał Anty SARS-CoV-2 po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

nr tel. 71 78 338 77 lub 601 55 22 93

 

Zgodnie z zaleceniami p/epidemicznymi zapewniamy naszym pacjentom

bezpieczeństwo podczas pobytu w Laboratorium:

* Pracownicy Laboratorium oprócz podstawowych środków ochrony indywidualnej wyposażeni są w maski, przyłbice i fartuchy jednorazowe.

* W Laboratorium przebywać może jednocześnie 2 pacjentów (1 w rejestracji, 1 w punkcie pobrań)

* Pomiędzy każdym pobraniem krwi przeprowadzana jest dezynfekcja powierzchni w Punkcie Pobrań.

* Do dezynfekcji pomieszczeń stosowane są lampy UV, które dezaktywują bakterie, WIRUSY,grzyby oraz inne drobnoustroje .